L-1 Blanket

Tổng Quan Visa L-1

Thị thực L-1 cho phép chủ lao động Hoa Kỳ chuyển một giám đốc điều hành, quản lý hoặc nhân viên có kiến thức chuyên môn từ một pháp nhân nước ngoài đủ điều kiện sang pháp nhân Hoa Kỳ. Có hai loại Visa L-1. Visa L-1A dành cho giám đốc điều hành và quản lý và L-1B dành cho nhân viên có kiến thức chuyên môn.

Tại Sao Chọn Visa L-1

THỜI GIAN XỬ LÍ NHANH

Average processing time is between 3-6 months.

LỢI THẾ THUẾ

Thị thực L-1 là thị thực không di dân, có nghĩa là nó không cung cấp quyền thường trú nhân (Thẻ xanh). Trong khi những người có Thẻ xanh có thể bị đánh thuế đối với thu nhập trên toàn thế giới, những người có thị thực không nhập cư nói chung thì không.

CHUYỂN SANG THẺ XANH

Có thể chuyển đổi sang Thẻ xanh thông qua loại thị thực L-1A, giúp người có thị thực L-1A trở thành thường trú nhân dễ dàng hơn. Loại L-1 cũng được coi là thị thực có mục đích kép.

KHÔNG HẠN NGẠCH

Không giống như một số loại thị thực khác, không có giới hạn hàng năm về số lượng thị thực có sẵn cho các quốc gia nhất định.

ỦY QUYỀN CÔNG VIỆC

Vợ / chồng được phép nộp đơn xin cấp phép làm việc khi họ vào Hoa Kỳ để làm việc cho bất kỳ chủ lao động Hoa Kỳ nào.

GIA ĐÌNH

Người có Thị thực L-1 được phép đưa vợ / chồng và con cái phụ thuộc của họ đến Hoa Kỳ theo thị thực L-2.

Thời hạn hiệu lực của thị thực L-1

Hiệu lực ban đầu của thị thực L-1 được xác định bởi một thứ gọi là “Lịch trình có đi có lại”. Mỗi quốc gia có lịch trình tương hỗ riêng cho thị thực L-1.

Lịch trình có đi có lại xác định thời hạn hiệu lực tối đa của thị thực ban đầu. Sau khoảng thời gian này, người nộp đơn có thể gia hạn thị thực L-1 lên đến tối đa bảy (7) năm đối với thị thực L-1A và năm (5) năm đối với thị thực L-1B.

Những người nộp đơn xin Thị thực L-1 “Văn phòng Mới” ban đầu đều được cấp thị thực một năm. Điều này cho phép các nhà chức trách kiểm tra tiến độ thành lập văn phòng mới của Hoa Kỳ. Nếu có đủ tiến độ đã được cấp, có thể gia hạn thêm hai năm cho đến tối đa tiêu chuẩn là năm hoặc bảy năm đối với L-1A và L-1B tương ứng.

VISA L-1A

Thị thực L1A dành cho các nhà quản lý và giám đốc điều hành.

Trình độ chuyên môn
 • Quản lý một tổ chức, phân khu, phòng ban hoặc thành phần của tổ chức;
 • Kiểm soát và giám sát công việc của các nhân viên chuyên môn, quản lý, giám sát khác, hoặc quản lý các chức năng thiết yếu với công ty, phòng ban hoặc bộ phận;
 • Có quyền sa thải và thuê mướn, giới thiệu các chương trình khuyến mãi; nếu không yêu cầu sự giám sát của nhân viên, thì người đó phải hoạt động ở cấp cao hơn trong hệ thống phân cấp của tổ chức;
 • Thực hiện quyền quyết định đối với các hoạt động hàng ngày và thiết lập các chính sách và mục tiêu.
Thời gian hiệu lực

Thị thực L1A được cấp có thời hạn 1 năm đối với các công ty mới thành lập và 3 năm đối với các công ty hiện có. Nhân viên L1A có thể được gia hạn thị thực L1A với gia hạn 2 năm lên đến 7 năm.

Đủ điều kiện cho Thường trú nhân

Người có thị thực L1A có thể nộp đơn xin Thẻ xanh theo diện EB1. Họ có thể tránh phải hoàn thành Chứng nhận Lao động Thường trú và thường nhận được Thẻ xanh trong vòng 1 năm.

VISA L-1B

Thị thực L1B dành cho các chuyên gia có kiến thức chuyên môn.

Trình độ chuyên môn
 • Có kiến thức độc đáo hoặc đặc biệt về dịch vụ, nghiên cứu, sản phẩm, kỹ thuật, quản lý, thiết bị hoặc sở thích của tổ chức hấp dẫn và ứng dụng trên thị trường quốc tế, hoặc trình độ kiến thức nâng cao hoặc chuyên môn về các thủ tục và quy trình của công ty.
Thời gian hiệu lực

Thị thực L1B được cấp có thời hạn 1 năm đối với các công ty mới và 3 năm đối với các công ty hiện có. Nhân viên L1B có thể được gia hạn thị thực L1B gia hạn 2 năm cho đến 5 năm.

Đủ điều kiện cho Thường trú nhân

Người có thị thực L1B có thể nộp đơn xin thường trú nhân nhưng cũng phải xin chứng nhận lao động. Quá trình này yêu cầu người sử dụng lao động chứng minh rằng không có công nhân Hoa Kỳ nào đủ tiêu chuẩn để đảm nhận vị trí nhân viên L1B, do đó, thẻ xanh được nộp theo diện EB2 và có thể mất vài năm để được xử lý.

DUAL INTENT

Hầu hết các thị thực yêu cầu người nộp đơn xuất trình bằng chứng rằng họ có ý định trở về nhà sau khi thị thực hết hạn. L-1 là thị thực có mục đích kép, không yêu cầu người nộp đơn xuất trình bằng chứng rằng họ có ý định trở về nhà. Điều này mở ra khả năng chuyển sang thị thực khác hoặc xin thường trú nhân. Điều này có nghĩa là thị thực L-1A có thể được đóng gói cùng với thị thực EB-1c. EB-1c cung cấp thường trú nhân (Thẻ xanh) tại Hoa Kỳ, trong khi L-1A là thị thực không di dân tạm thời kéo dài tối đa bảy năm. Lưu ý: Các quy tắc EB-1c có nghĩa là người nộp đơn phải nộp đơn trong vòng hai năm đầu tiên ở Hoa Kỳ với Visa L-1A.

Đặt lịch tư vấn miễn phí với cố vấn đáng tin cậy của We Global

Điền vào biểu mẫu liên hệ của chúng tôi, những chuyên gia nhập cư của chúng tôi sẽ sớm liên hệ với bạn.

  * 100.000 USD là khoản đầu tư tối thiểu cho các chương trình định cư và nhập tịch của We Global. Bằng cách gửi biểu mẫu này, bạn đồng ý với các điều khoản của Chúng tôi về chính sách bảo mật của We Global

  So Sánh Visa E-2, L-1 và EB-5

  L-1 Visas E-2 Visas EB-5 Visas
  Visa dành cho công dân của bất kỳ quốc gia nào? Chỉ công dân của các nước thương nhân hiệp ước
  Tôi phải làm việc cho một công ty liên quan ở nước ngoài trong một năm?
  Khả năng làm việc của Người phối ngẫu phụ thuộc tại Hoa Kỳ
  Thị thực có thể được gia hạn thành vĩnh viễn nếu tôi đủ điều kiện trở lại không?
  Một kế hoạch kinh doanh có phải là yếu tố rất quan trọng của một ứng dụng thành công?
  Yêu cầu đầu tư tối thiểu Đủ để điều hành doanh nghiệp nước ngoài hợp lệ và văn phòng hoặc pháp nhân kinh doanh tại Hoa Kỳ Đủ để tài trợ cho doanh nghiệp kinh doanh, thường khoảng 100.000 USD mặc dù có thể ít hơn 900.000 USD hoặc 1.800.000 USD
  Tình trạng thị thực nhập cư Có thể dẫn đến thẻ xanh thông qua EB5, EB1C và các chương trình khác Chuyển đổi sang trạng thái thẻ xanh thông qua EB5, EB1 hoặc các chương trình thị thực nhập cư khác có thể Thị thực ban đầu được cấp cho thời hạn hai năm có điều kiện.