Chương trình Thị thực Khởi nghiệp (Start-Up Visa Program – SUV)

Chương trình Thị thực Khởi nghiệp (Start-Up Visa Program – SUV) là Chương trình định cư đầu tiên cùng thể loại trên toàn thế giới, kết nối những doanh nghiệp với các tổ chức tư nhân có các dự án, các ý tưởng kinh doanh đột phá, sáng tạo, có thể tạo việc làm cho người Canada và có thể cạnh tranh trên quy mô toàn cầu. Chương trình khuyến khích các doanh nhân nhập cư
mới có tinh thần làm chủ với các kỹ năng của riêng họ kết hợp với tiềm năng kinh tế của Canada để xây dựng và phát triển một sự nghiệp mới tại Canada.

Đối với Chương trình SUV, Đương đơn chính phải là những doanh nhân có thành tựu kinh doanh nhất định và phải hoàn thành tối thiểu một năm học bậc sau phổ thông. Họ phải chứng minh được khả năng ngoại ngữ là tiếng Anh hoặc tiếng Pháp với mức tối thiểu là CLB 5.0 theo đánh giá của
Canadian Language Benchmark.

Chương trình này kết nối Đương đơn chính với các tổ chức được chỉ định bởi Chính phủ Canada, những tổ chức này có thể cung cấp tài chính cũng như hướng dẫn chuyên môn về việc thành lập và điều hành một doanh nghiệp tại Canada. Các cam kết từ tổ chức được chỉ định như:
● Một nhóm nhà đầu tư thiên thần được chỉ định phải xác nhận đang đầu tư tối thiểu 75.000 CAD vào các doanh nghiệp đủ điều kiện, hoặc có hai hay nhiều cam kết đầu tư từ các nhóm nhà đầu tư thiên thần đạt tổng 75,000 CAD; HOẶC
● Một quỹ đầu tư mạo hiểm được chỉ định phải xác nhận rằng đang đầu tư ít nhất 200.000 CAD vào các doanh nghiệp đủ điều kiện, hoặc có hai hay nhiều cam kết từ đầu tư các quỹ đầu tư mạo hiểm đạt tổng 200.000 CAD; HOẶC
● Một Vườn ươm doanh nghiệp được chỉ định phải xác nhận đã chấp nhận ứng viên vào Chương trình vườn ươm kinh doanh của mình.

Số tiền đầu tư chính xác sẽ khác nhau, tùy thuộc vào tổ chức được chỉ định và dự án kinh doanh.